Video

ASUS VivoWatch SP

ASUS VivoWatch SP là một thiết bị theo dõi sức khỏe có thể đeo được thông minh cung cấp thông tin chi tiết và theo dõi sức khỏe và thể chất 24/7 để giúp bạn duy trì lối sống lành mạnh và đạt được các mục tiêu về sức khỏe. Cùng với ứng dụng ASUS HealthConnect, bạn có thể theo dõi huyết áp, nhịp tim, …