garmin

Những tính năng của ứng dụng Garmin Connect ™ mà bạn nên biết

Những tính năng của ứng dụng Garmin Connect ™ mà bạn nên biết

PHÙ HỢP VỚI CÁC VÒNG TAY CỦA BẠN Trên thiết bị di động hoặc web, Ứng dụng Garmin Connect là công cụ để theo dõi, phân tích và chia sẻ các hoạt động sức khỏe và thể dục được ghi lại bởi thiết bị Garmin được ghép nối của bạn. Nó không chỉ là về dữ liệu. Thông tin chi tiết kỹ …